Архів номерів

2024 135 136        
2023 129 130 131 132 133 134
2022 123 124 125 126 127 128
2021 117 118 119 120 121 122
2020 111 112 113 114 115 116
2019 105 106 107 108 109 110
2018 99 100 101 102 103 104
2017 97 98        
2016 95 96        
2015 90 91 92 93 94  
2014 87 88        
2013 83 84 85 86    
2012 78 79 80 81 82  
2011 76 77        

Пошук

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

 

 

Про журнал

«Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки» – наукове фахове видання, засноване Херсонським державним аграрно-економічним університетом у 2007 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24814-14754ПР від 31.05.2021 р

ISSN: 2226-0099 (Print) 2664-6102 (Online)

Фахова реєстрація: На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 № 627 (додаток 2) журнал внесений до переліку фахових видань України (категорія "Б") у галузі сільськогосподарських наук (101 – Екологія, 201  Агрономія, 202  Захист і карантин рослин, 204  Технологія виробництва  і переробки продукції тваринництва, 207  Водні біоресурси та аквакультура).

Журнал видається за рішенням Науково-координаційної ради Херсонської області Південного наукового центру Національної академії аграрних наук України, вченої ради Херсонського державного аграрно-економічного університету та Президії Української академії аграрних наук з 1996 року. 

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Мова видання: українська, англійська, німецька, польська.

Розміщення на сайті НБУВ: Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Метою наукового журналу «Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях агропромислового комплексу.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, проведення на базі видання конференцій, обговорень та круглих столів. У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих питань, а також пропозиції до удосконалення сільськогосподарського виробництва та економіки країни.

Редакція здійснює присвоєння DOI (digital object identifier) для статей.

 

У журналі висвітлюються актуальні питання аграрної науки за секціями:

- землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво;

- тваринництво, кормовиробництво, збереження та переробка сільськогосподарської продукції;

- меліорація і родючість ґрунтів;

- екологія, іхтіологія та аквакультура.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.