Архів номерів

2024 135          
2023 129 130 131 132 133 134
2022 123 124 125 126 127 128
2021 117 118 119 120 121 122
2020 111 112 113 114 115 116
2019 105 106 107 108 109 110
2018 99 100 101 102 103 104
2017 97 98        
2016 95 96        
2015 90 91 92 93 94  
2014 87 88        
2013 83 84 85 86    
2012 78 79 80 81 82  
2011 76 77        

Пошук

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

 

 

Авторам

 

Редакція журналу «Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки» запрошує науковців, аспірантів, 

студентів ЗВО та науково-дослідних установ, а також практичних працівників до публікації
у 137-му випуску!

 

Завантажити інформаційний лист

Завантажити приклад оформлення статей

Заповнити онлайн-довідку про автора

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у № 137/2024 на електронну пошту редакції editor@tnv-agro.ksauniv.ks.ua до 25 червня включно необхідно:

- заповнити онлайн-довідку про автора;

- направити статтю;

- направити відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Автори отримують реквізити для сплати публікаційного внеску виключно після рецензування статті (зовнішнє та внутрішнє анонімне) та перевірки на наявність плагіату.

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у «Таврійському науковому віснику. Серія: Сільськогосподарські науки» складає 1000 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 40 грн. за кожну додаткову сторінку статті. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іваненко_стаття, Іваненко_квитанція.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 вересня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 31 жовтня 2024 р.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

- поля верхнє та нижнє - 2,0 см, ліве  - 3,0 см, праве – 1,5 см;

- міжрядковий інтервал – 1,5;

- шрифт «Times New Roman» – 14;

- абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

- текст вирівнюється по ширині.

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», затверджений у 2015 р.).

СТРУКТУРА СТАТТІ:

1. Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

3. Стаття повинна містити переклад назви статті англійською мовою, анотації та ключові слова українською та англійською мовами; обсяг анотації – мінімум 1800 друкованих знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 слів. 

Мова публікацій: українська, англійська, польська та німецька.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

- секція журналу;

- назва статті;

- прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) (не більше 3-х авторів);

- анотації та ключові слова українською і англійською мовами (з перекладом назви);

- текст статті;

- список використаної літератури.

 

СЕКЦІЇ ЖУРНАЛУ:

- землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво;

- тваринництво, кормовиробництво, збереження та переробка сільськогосподарської продукції;

- меліорація і родючість ґрунтів;

- екологія, іхтіологія та аквакультура.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Контакти:

Редакція наукового журналу «Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки»,

25031, м. Кропивницький, Кіровоградська область, просп. Університетський, 5/2

Херсонський державний аграрно-економічний університет

Телефон: +38 095 66 09 087

Час роботи: Пн-Пт 8:00-17:00 (крім святкових днів)

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Офіційний сайт: www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua